STRÄNG FINANS - Billigast men bäst
Bra att veta
 
Representation 2011  (exkl.moms)
Lunch,middag,supé          90 kr
Andra måltider                 60 kr
Teater och golf               180 kr
Personalfest                  180 kr
 
 
 
Traktamenten inrikes
Heldagstraktamente         210 kr
Halvdagstraktamente       105 kr
(Avresa kl 12.00 eller senare, hemkomst kl 19.00 eller tidigare)
Schablon för natt             105 kr
 
 
 
Skattefria gåvor (Inkl.moms)
Julgåva                         450 kr
Jubileumsgåva            1.350 kr
Minnesgåva               10.000 kr 
 
 
Bilresor per mil
Egen bil                     18,50 kr
Förmånsbil (bensin)      9,50 kr
Förmånsbil (diesel)       6,50 kr
 
 
Prisbasbelopp
2008                      41.000 kr
2009                      42.800 kr
2010                      42.400 kr
2011                      42.800 kr    
 
 
                                     
 
 
 
 
 
Bilförmån 2011
 
13.568 kr
 
     +
2,13% av nybilspriset
 
     +
 
9% av nybilspriset t.o.m. 321.000 kr
 
     +
 
20% av nybilspriset överstigande
321.000 kr